Zakelijke verzekeringen

U bent de drijvende kracht achter het succes van uw onderneming. Dat is de kracht, maar tegelijkertijd ook de zwakte. Want wanneer u om wat voor reden dan ook tijdelijk niet meer in staat bent om te werken, hangt de toekomst van uw bedrijf aan een zijden draadje. En dat is een onverantwoord groot risico om te nemen.
De scheidslijn tussen uw zakelijke activiteiten en uw persoonlijke situatie is dunner dan de meeste mensen lief is. Uw tijdelijke wegval uit de onderneming kan dan ook desastreuze gevolgen hebben voor uw persoonlijke financiën. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De verzekeringsexperts van ’t Assurantiekantoor nemen u deze zorgen uit handen en geven u waardevol advies op maat.

Lees hier meer over onze vezekeringen »

De juiste zakelijke verzekeringen

Het afsluiten van de juiste zakelijke verzekeringen is noodzakelijk omwille van verschillende redenen: 1. Duidelijkheid: geen onvoorziene gebeurtenissen zowel zakelijk als privé. 2. Wet- en regelgeving: hoe zit het met uw personeel? Cao’s verplichtingen en eventueel extra zaken die u heeft geregeld als secundaire tegemoetkomingen. Vaak weet uw personeel niet wat u voor ze heeft geregeld. 3. Professionaliteit: uw algemene- en leveringsvoorwaarden naadloos te laten aansluiten op uw bedrijfsvoering en uw verzekeringen hierop aanpassen. Niet alleen voor u zelf maar ook uw klanten waarderen dit. 4. Bescherming van uw organisatie en uw gezin tegen gevaren in de toekomst. Als ondernemer heeft u met de start van uw eigen bedrijf weliswaar uw droom gerealiseerd, maar de droom kan snel in duigen vallen wanneer zaken zoals diefstal of schade roet in het eten gooien.
In het allerergste scenario kunnen dergelijke zaken zelfs tot een faillissement leiden. ’t Assurantiekantoor helpt u een dergelijk scenario te voorkomen en adviseert u over de beste zakelijke verzekeringen voor uw bedrijf en uw persoonlijke situatie. Een goede zakelijke verzekering is namelijk meer dan het afsluiten van een standaardpolis en is op het individu/de organisatie toegesneden.

Zakelijke verzekeringen ZZP

Als ZZP-er is het belangrijk om een weloverwogen strategie te hanteren op het gebied van uw zakelijke verzekeringen. Als ondernemer is aansprakelijkheid voor uw bedrijf en uw beroep een belangrijk risico dat niet over het hoofd gezien mag worden. Er zijn talloze voorbeelden van situaties waarbij een zakelijke verzekering u beschermt tegen forse financiële schade of zelfs een dreigend faillissement echter helaas zien wij nog regelmatig dat er standaard polissen zijn aangevraagd welke de daadwerkelijke lading niet dekt!  Denk hierbij aan de juiste hoedanigheid. Staat alles beschreven wat uw bedrijf uitvoert? En ook in welke landen u actief bent met uw organisatie? Welke werkzaamheden worden er uitbesteed? Werkt u met ZZP’ers samen? Etc.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt bijvoorbeeld geen vermogensschade. Wanneer u een vrij beroep hebt gekozen zoals bijvoorbeeld tandarts, advocaat of notaris, zult u daarom een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Beroeps-AVB) moeten afsluiten. Dit geldt uiteraard ook voor situaties zoals schade door diefstal of brand of andere belangrijke bedrijfsrisico’s. ’t Assurantiekantoor is gespecialiseerd in dergelijke scenario’s en adviseert u over de juiste zakelijke verzekeringen voor uw situatie.

Zakelijke verzekeringen MKB

Elke ondernemer is gebaat bij continuïteit, want uw bedrijf moet draaien om omzet te genereren. Zeker binnen het MKB is er sprake van vele bedrijfsprocessen die risico’s met zich meebrengen. Denk hierbij niet alleen aan gevaarlijke productieprocessen, maar ook aan employee benefits/verzuim, zorg- en inkomensverzekeringen tbv u als ondernemer.
Het in kaart brengen en managen van alle risico’s op het gebied van schade en aansprakelijkheid is werk voor specialisten. ’t Assurantiekantoor heeft jarenlange ervaring met risicomanagement en ontwikkelt doelgerichte verzekeringsoplossingen voor een kostenefficiënt en weloverwogen risicobeleid. Onze specialisten besteden veel aandacht aan preventie en eigen risico en zorgen ervoor dat u een goede dekking heeft voor alle veelvoorkomende bedrijfsrisico’s. Zo heeft u de zekerheid dat u weet waarvoor u betaald en welke mogelijkheden de markt heeft. Kortom: uitstekend verzekerd bent en in de toekomst niet te maken met vervelende verrassingen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op »

Zakelijke verzekeringen vergelijken

Wilt u meer informatie over de juiste zakelijke verzekeringen voor uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met de verzekeringsexperts van ’t Assurantiekantoor.